text_divider type=”double”]

Danh sách Bác Sĩ

[/text_divider]

Bs Nguyễn Quốc Huy

Chuyên khoa Nội - Cấp cứu
08 3877 6816

Bs Hồ Từ Thanh Hà

Chuyên khoa Răng Hàm Mặt
08 3877 6816

Bs Phạm Thị Kim Lệ

Chuyên khoa Nội
08 3877 6816

Danh sách Bác Sĩ

Bs Đào Duy Quang

Chuyên khoa Nội - Bv Trưng Vương
08 3877 6816

Bs. CKI Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Chuyên khoa Nội - Bv Trưng Vương
08 3877 6816

Điều dưỡng – Kỹ thuật viên

Điều dưỡng

Điều dưỡng
08 3877 6816

Điều dưỡng

Điều dưỡng
08 3877 6816

Điều dưỡng

Điều dưỡng
08 3877 6816

Điều dưỡng

Điều dưỡng
08 3877 6816

Điều dưỡng

Điều dưỡng
08 3877 6816

Liên hệ với chúng tôi? Gởi E-mail

Revolution Slider Error: Slider with alias not found.
Maybe you mean: 'footer-logos' or 'home-health-slider' or 'Shop-promo'