thu-ho-bhyt

Bạn muốn mua Bảo Hiểm Y Tế hộ gia đình?

 • Hãy đến với dịch vụ thu hộ BHYT của Phòng Khám
 • Thủ tục nhanh chóng đơn giản
 • Không cần photo giấy tờ
 • Mức giảm theo quy định của Bảo Hiểm Xã Hội
 • Ân cần chu đáo
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MUA
 1. Thẻ BHYT mua mới:
  • Xuất trình bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ tam trú (KT3). Nếu tham gia theo giấy xác nhận tạm trú thì phải xuất trình bản chính giấy xác nhận tạm trú và bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú có địa chỉ đúng với trên giấy xác nhận tạm trú.
  • Kê khai tờ khai tham  gia BHYT – mẫu TK1-TS đối với trường hợp tham gia lần đầu (trường hợp gia hạn hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng tham gia thì không lập TK1-TS).
  • Xuất trình toàn bộ thẻ BHYT bản chính (nếu có), trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi không bắt buộc xuất trình thẻ BHYT (các thẻ BHYT gồm: doanh nghiệp, hưu trí, học sinh, bảo trợ…. và các thẻ phải còn giá trị sử dụng).
 2. Thẻ BHYT gia hạn:
  • Xuất trình bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ tam trú (KT3). Nếu tham gia theo giấy xác nhận tạm trú thì phải xuất trình bản chính giấy xác nhận tạm trú và bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú có địa chỉ đúng với trên giấy xác nhận tạm trú.
  • Xuất trình toàn bộ thẻ BHYT bản chính (nếu có), trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi không bắt buộc xuất trình thẻ BHYT (các thẻ BHYT gồm: doanh nghiệp, hưu trí, học sinh, bảo trợ…. và các thẻ phải còn giá trị sử dụng).

 

2017 © Copyright - Trung Tâm Y Khoa Hoàng Khang by

Hotline        08 3877 8486