Gói khám chuyên khoa

Khám tổng quát

(Nữ đã lập gia đình)

Dịch vụ kiểm tra sức khỏe tổng quát

cho khách hàng nữ là một trong các

dịch vụ mà Phòng Khám Đa Khoa

Hoàng Khang cung cấp. Các gói khám

đa dạng theo lứa tuổi, giới tính, nhu cầu,

điều kiện kinh tế…

Chọn gói khám

Khám tổng quát

(Răng Hàm Mặt)

Đây là gói khám tinh gọn nhưng rất

đầy đủ nhằm tránh những thủ tục

phiền phức, tránh thời gian chờ đợi

lâu cho Bệnh nhân nhưng vẫn đảm

bảo đầy đủ những phần khám ở những

cơ quan quan trọng của cơ thể Nam giới.

Chọn gói khám

Gói khám tổng quát Nam - Nữ

Khám tổng quát – Nữ

Dịch vụ kiểm tra sức khỏe tổng quát

cho khách hàng nữ là một trong các

dịch vụ mà Phòng Khám Đa Khoa

Hoàng Khang cung cấp. Các gói khám

đa dạng theo lứa tuổi, giới tính, nhu cầu,

điều kiện kinh tế…

Chọn gói khám

Khám tổng quát – Nam

Đây là gói khám tinh gọn nhưng rất

đầy đủ nhằm tránh những thủ tục

phiền phức, tránh thời gian chờ đợi

lâu cho Bệnh nhân nhưng vẫn đảm

bảo đầy đủ những phần khám ở những

cơ quan quan trọng của cơ thể Nam giới.

Chọn gói khám