Nhiều dịch vụ y tế bắt đầu tăng giá từ ngày 20.8

Từ ngày 20.8, mức giá dịch vụ khám bệnh, dịch vụ ngày giường bệnh được điều chỉnh tăng bình quân 4,4%, giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng […]

26/08/2019 Quản Trị Bảng giá Khám dịch vụ, Tin tức