KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE

Công văn 141/SYT-NVY ngày 25/04/2016 cho phép Phòng khám thực hiện khám sức khỏe cho người lái xe.