Danh sách Bác sĩ Khoa Nội

Danh sách Bác sĩ Khoa Nội đang công tác tại Phòng khám đa khoa Hoàng Khang.

Bs.CKI – Thầy thuốc ưu tú

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Trưởng khoa Nội
Chuyên khoa Nội
Học hàm            Bác Sĩ. Chuyên Khoa I,
Nơi khám          285 Bà Hom, P13,Q6, TPHCM
Lịch khám         các ngày trong tuần
Bs.CKI Hoàng Văn Quang
Chuyên khoa     Nội
Học hàm            Tiến sĩ Bác Sĩ
Nơi khám          285 Bà Hom, P13,Q6, TPHCM
Lịch khám
Bs.Phạm Đình Quyết
Chuyên khoa     Nội
Học hàm            Bác Sĩ.
Nơi khám          285 Bà Hom, P13,Q6, TPHCM
Lịch khám
Bs.CKI Đặng Văn Chiến
Chuyên khoa     Nội
Học hàm            Bác Sĩ. Chuyên Khoa I,
Nơi khám          285 Bà Hom, P13,Q6, TPHCM
Lịch khám

Đăng kí khám