Dịch vụ

DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐANG CÔNG TÁC TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG KHANG

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHTẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG KHANG

STTHọ và tênPhạm vi hoạt động
chuyên môn
Số chứng chỉ
hành nghề
Vị trí chuyên môn
1Phạm Thị Kim LệKhám bệnh chữa
bệnh chuyên
Khoa Nội
000392/HCM-CCHN
ngày 27/4/2012
Phụ trách CM kỹ thuật PKĐK
kiêm phụ trách PK CK Nội
2Đoàn Công MinhKhám bệnh chữa
bệnh chuyên
Khoa Ngoại
0030050/HCM-CCHN
ngày 07/05/2015
Phụ trách phòng
khám Ngoại
3Nguyễn Thị Thanh DanhKhám bệnh chữa
bệnh chuyên
Khoa sản phụ khoa
001288/HCM-CCHN
ngày 23/7/2012
Phụ trách phòng khám
CK sản phụ khoa
4Võ Tấn CảnhKhám bệnh chữa
bệnh chuyên
Khoa Mắt
012695/HCM-CCHN
ngày 06/12/2013
Phụ trách  phòng
khám CK Mắt
5Đào Ngọc HiếuKhám bệnh chữa
bệnh chuyên
Khoa Tai Mũi Họng
000879/BTR-CCHN
ngày 01/03/2018
Phụ trách phòng khám
chuyên khoa Tai Mũi Họng
6Phạm Thị Ngọc YếnChuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh0030821 HCM-CCHN ngày
08/07/2015
Bs phụ trách khoa
chẩn đoán hình ảnh
7Huỳnh Thị ThủyKhám bệnh chữa
bệnh chuyên
Khoa Nhi
0017131/HCM-CCHN
ngày 07/02/2014
Phụ trách phòng
khám CK Nhi
8Nguyễn Thị Thu ThủyKhám bệnh chữa
bệnh chuyên
Khoa Da liễu
000124/CT-CCHN
ngày 08/06/2012
Phụ trách phòng
khám CK Da Liễu
9Huỳnh Anh KhươngKhám bệnh chữa
bệnh chuyên
Khoa Nội
010737/HCM-CCHN
ngày 01/10/2013
Phụ trách phòng
khám CK Răng Hàm Mặt
10Nguyễn Vũ Lam YênThực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo qui định tại thông tư số 23/2009/TT-BYT ngày 01/12/2009 của Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y học002952 /HCM-CCHN
ngày 15/10/2012
Phụ trách phòng
Xét nghiệm
11Nguyễn Thị Mỹ DuyênKhám bệnh chữa
bệnh chuyên
Khoa Nội
012701/HCM-CCHN
ngày 06/12/2013
Bs khám Nội
12Đặng Văn ChiếnKhám bệnh chữa
bệnh chuyên
Khoa Nội
007735/ HCM-CCHN
ngày 4/4/2013
Bs khám Nội
13Hoàng Văn QuangKhám bệnh chữa
bệnh chuyên
Khoa Nội
0006192/ BYT-CCHN
ngày 05/9/2013
Bs khám Nội
14Võ Thị Thanh HiềnKhám bệnh chữa
bệnh chuyên
Khoa Nội
032078/BYT-CCHN
ngày 20/03/2017
Bs khám Nội
15Nguyễn Ánh LoanKhám bệnh chữa
bệnh chuyên
Khoa sản phụ khoa
003546/HCM-CCHN
ngày 09/11/2012
Bs khám Sản
phụ khoa
16Phạm Thị LongKhám bệnh chữa
bệnh chuyên
Khoa sản phụ khoa
1053/QĐ-SYT
ngày 21/07/2017
Bs khám Sản
phụ khoa
17Cao Thị Diễm HươngThực hiện theo quyết định
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005
0031299/HCM-CCHN
ngày 26/08/2015
Điều dưỡng
18Trần Thị Hồng ĐiệpThực hiện theo quyết định
số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005
0014492/HCM-CCHN
ngày 26/10/2015
Điều dưỡng
19Nguyễn Xuân DiễnThực hiện phạm vi
hoạt động theo qui định
số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
0035751/HCM-CCHN
ngày 04/05/2016
Điều dưỡng
20Nguyễn Ngọc DiệpChuyên khoa Xét nghiệm0030539/HCM-CCHN
ngày 05/05/2017
Cử nhân xét nghiệm
21Nguyễn Anh PhúcKỹ thuật viên X-quang005160/HCM-CCHN
ngày 06/08/2019
Kỹ thuật viên
X-quang
22Lương Diễm HươngThực hiện phạm vi
hoạt động theo qui định
số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
045475/HCM-CCHN
ngày 28/06/2019
Điều dưỡng
23Châu Thị Lam ThuyênChuyên khoa Xét nghiệm08105/AG-CCHN
Ngày 12/07/2019
Cử nhân xét nghiệm
24Võ Khoa NamKỹ thuật viên hình ảnh047077/HCM-CCHN
ngày 02/12/2019
KTV X-quang