Liên hệ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Giờ Khám

Chuyên Khoa Nội
TS-Bs Hoàng Văn Quang


Chuyên Khoa Nội
Bs.Ck1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên


Chuyên Khoa Ngoại
Bs.Ck1 Đoàn Công Minh


Chuyên Khoa Nội Huyết học
BS.CKII Tô Phước Hải


Thông Tin Liên Hệ

Địa Chỉ

285, Đường Bà Hom, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh

Email

ttykhoangkhang285@gmail.com

Website

www.ttykhoangkhang.com