BẢNG GIÁ THUỐC PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG KHANG

BẢNG GIÁ THUỐC  STT Tên mặt hàng Hàm lượng Hoạt chất ĐVT  Giá thuốc 1 Decolgen ND 500mg+10mg Acetaminophen+ Phenylephrine HCL Viên             1.500 2 Ameflu Day Time 500mg+10mg+15mg Acetaminophen+ […]

02/07/2019 Quản Trị Chuyên Mục Khác