02/082019

Phòng xét nghiệm

Tại Phòng khám đa khoa Hoàng Khang, Phòng Xét nghiệm chúng tôi có điều khiện thuận lợi để phục vụ tất cả các bệnh nhân. Phòng Xét nghiệm sở hữu […]

02/08/2019 Quản Trị Chuyên Khoa