Kết quả đánh giá chất lượng Phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 2316/KH-SYT ngày 07/5/2019 của Sở Y tế về tổ chức đánh giá chất lượng khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám đa khoa của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, Sở Y tế đã tổ chức đợt đánh giá chất lượng toàn bộ phòng khám đa khoa trong năm 2019 với công cụ đánh giá là bộ “Tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa trên địa bàn TP.HCM, phiên bản 3.0” do Sở Y tế xây dựng và ban hành.

Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh cho biết, đã triển khai kiểm tra, đánh giá chất lượng các phòng khám đa khoa trong thời gian 4 tháng, từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2019. Đối tượng đánh giá chất lượng bao gồm 216 phòng khám đa khoa công lập và tư nhân trên địa bàn thành phố đã được cấp Giấy phép hoạt động (tính tới thời điểm tháng 4/2019), bao gồm: 28 phòng khám đa khoa công lập thuộc các bệnh viện, Trung tâm y tế quận, huyện; và 188 phòng khám đa khoa tư nhân.

Kết quả, đoàn đã tổ chức đánh giá được 202/216 phòng khám theo Kế hoạch. Còn 14 phòng khám chưa được đánh giá, do có 4 phòng khám đã giải thể và Phòng Y tế quận báo ngưng hoạt động; có 2 phòng khám đã gửi hồ sơ ngưng hoạt động PKĐK và chuyển hình thức sang chuyên khoa; có 5 phòng khám xin hoãn đánh giá do đang trong thời gian sửa chữa cơ sở vật chất hoặc đang thực hiện hồ sơ cấp lại GPHĐ do thay đổi địa điểm hoặc thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn; có 1 phòng khám xin không đánh giá do vừa đi vào hoạt động và công ty đang có điều chỉnh về nhân sự; có 1 phòng khám đang bị đình chỉ hoạt động và đang làm thủ tục giải thể; có 1 phòng khám đoàn kiểm tra đã xuống thực tế tuy nhiên không đánh giá do phòng khám có dấu hiệu chưa đi vào hoạt động, chỉ có 01 bác sĩ tiếp Đoàn.

Theo Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh, “Tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa trên địa bàn TP.HCM, phiên bản 3.0” do Sở Y tế xây dựng với thang điểm tối đa là 5 điểm, các mức chất lượng được phân loại như sau: Dưới 2 điểm: đạt mức chất lượng kém; từ 2 đến dưới 2,5 điểm: đạt mức chất lượng trung bình; Từ 2,5 đến dưới 3 điểm: đạt mức chất lượng trung bình – khá; Từ 3 đến dưới 4 điểm: đạt mức chất lượng khá; Từ 4 điểm trở lên: đạt mức chất lượng tốt.

Theo kết quả kiểm tra của Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh có 6 phòng khám (2,9%) đạt mức chất lượng tốt; 42 phòng khám (20,8%) đạt mức chất lượng khá; 39 phòng khám (19,3%) đạt mức chất lượng trung bình – khá; 74 phòng khám (36,6% ) đạt mức chất lượng trung bình; 41 phòng khám (20,3%) đạt mức chất lượng kém.

Qua công tác kiểm tra, Sở Y tế đánh giá, nhìn chung các phòng khám đã có nhiều nỗ lực trong việc tuân thủ các quy định chuyên môn, cải tiến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Ghi nhận một số phòng khám đã được đầu tư và triển khai nhiều hoạt động cải tiến chất lượng theo tiêu chí chất lượng phòng khám đa khoa do Sở Y tế ban hành; đảm bảo duy trì đầy đủ các chuyên khoa so với các biên bản thẩm định của Sở Y tế; tạo thuận lợi cho người dân khi đến khám, chữa bệnh.

Được sự quan tâm của Ban giám đốc và các thành viên của Phòng khám đa khoa Hoàng Khang. Phòng khám đa khoa Hoàng Khang đã cố gắng phấn đấu và hoàn thành được công tác chấm điểm của phòng khám với số điểm là 3,91 đứng hạng thứ 8 trong danh sách các phòng khám được kiểm tra đợt này của Sở y tế

.