NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BHYT – HSSV NĂM HỌC 2018 – 2019

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BHYT – HSSV

NĂM HỌC 2018 – 2019

   I. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT – HSSV)

Là HSSV Là HSSV (ngoại trừ những em đã tham gia BHYT các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT ) đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

   II. Mức đóng và thời hạn sử dụng thẻ BHYT

2.1.           Mức đóng:

Theo quy định mức đóng bằng 4.5% mức lương cơ sở (từ 1/7/2018 là 1.390.000đ) nhân với số tháng tương ứng; trong đó nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng; HSSV đóng 70% và tham gia bắt buộc tại nơi HSSV đang theo học.

* HSSV có thể đóng cả năm học 12 tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng.

– Cụ thể mức đóng là : (1.390.000 x 4.5% x 70%) x số tháng đóng.

– Đối với những em chưa có thẻ năm 2018 thì đóng từ 1/10/2018.

– Hàng năm mức đóng thay đổi theo lương cơ sở do Chính phủ quy định.

– HSSV có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác (thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ; thân nhân công an nhân dân, nghèo, cận nghèo,…) nếu hết giá trị sử dụng ghi trên thẻ và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác, thì tham gia BHYT theo nhóm HSSV ngay từ tháng tiếp theo, đến hết thời hạn chung của nhà trường.

2.2. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT:

– Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ 01/01/2019 hoặc từ ngày hết hạn của thẻ BHYT được cấp trong năm học trước và tiếp tục có giá trị sử dụng (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng hoặc 15 tháng) mà HSSV lựa chọn số tháng đóng.

– Đối với học sinh lớp một, nếu có ngày sinh trước tháng 9, thẻ có giá trị từ 01/10/2018; NẾU CÓ NGÀY SINH SAU THÁNG 9 GIÁ TRỊ THẺ TỪ ĐẦU THÁNG LIỀN KỀ (01/10, 01/11 hoặc 01/12/2018).

– Đối với học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối, thẻ có giá trị tương ứng theo phương thức đóng đến 30/09/2019 hoặc đến ngày cuối cùng của tháng học hoặc khóa học (do Hiệu trưởng nhà trường quyết định).

Lưu ý: Trường hợp tham gia lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên, thì thẻ BHYT có thời hạn sử dụng sau 30 ngày kể ngày nhà trường nộp tiền BHYT)

III. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT

– Được quyền đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại các bệnh viện đa khoa khu vực; các bệnh viện quận, huyện; các phòng khám đa khoa tư nhân; các trạm y tế xã, phường và các bệnh viện tuyến tỉnh theo hướng dẫn của cơ quan BHXH. Truy cập website: http://www.bhxhtphcm.gov.vn để chọn cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu.

– Được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý. Liên hệ với BHXH nơi phát hành thẻ BHYT để được thực hiện.

IV. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT:

– Xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ tùy thân có ảnh (gồm thẻ học sinh/ sinh viên có ảnh hoặc CMND, căn cước công dân).

– Trường hợp cấp cứu, được khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện.

– Trường hợp chuyển tuyến điều trị, phải có hồ sơ chuyển viện cơ sở khám, chữa bệnh. Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám, chữa bệnh.

V. Phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT:

5.1. Được quỹ BHYT chi trả các chi phí sau đây:

– Chi phí chăm sóc sức khỏe tại trường.

– Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, tiền giường bệnh.

– Thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế trong danh mục của Bộ Y tế.

5.2. Mức hưởng BHYT:

a) Khi đi khám, chữa bệnh đúng quy định (Cấp cứu hoặc được chuyển tuyến) thì được thanh toán như sau:

– 100% chi phí khám, chữa bệnh nếu chi phí cho một lần khám, chữa bệnh tại tuyến xã.

– 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (từ 01/07/2018 là: 8.340.000đ) (trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến).

– 80% chi phí khám, chữa bệnh đúng quy định hoặc tại Bệnh viện tuyến quận/ huyện trong phạm vi cả nước.

b) Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám, chưa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng (hộ gia đình mức hưởng là 80%):

– Tại bệnh viện tuyến Trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú.

– Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú.

– Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám, chữa bệnh (Nội trú và ngoại trú).

– Các thẻ đăng ký KCB ban đầu tại Trạm y tế phường/xã, phòng khám đa khoa, bệnh viện quận/huyện được hưởng 100% chi phí KCB khi đi khám tại các Trạm y tế phường/xã, phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến quận/huyện trên địa bàn thành phố.

c) Trường hợp khám chữa bệnh tại nơi không ký hợp đồng KCB BHYT, bệnh nhân có thẻ BHYT được thanh toán như sau:

*Khám chữa bệnh ngoại trú:

– Tại cơ sở tuyến huyện và tương đương thanh toán 60.000đ/ 1 lần KCB.

*Khám chữa bệnh nội trú:

– Tại cơ sở tuyến huyện và tương đương: thanh toán 500.000đ/ đợt điều trị.

– Tại cơ sở tuyến tỉnh và tương đương: thanh toán 1.200.000đ/ đợt điều trị.

– Tại cơ sở tuyến Trung ương và tương đương: thanh toán 3.600.000đ/ đợt điều trị.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 7 năm 2018

Mọi thắc mắc về Bảo Hiểm Y Tế Liên hệ số máy 0283 877 8486 để nhận được sự tư vấn.

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG KHANG
Vì niềm tin sức khỏe
Website: www.ttykhoangkhang.com
Email: ttykhoangkhang285@gmail.com